Znaczenie przemysłu

Czym jest ocena okresowa?

Oceny okresowe pracowników to dziś często stosowany sposób sprawdzania ich kompetencji, lecz także weryfikacji tego jakie właściwości pracowników są potrzebne na określonym stanowisku. Jak pokazują badania tylko nieco ponad 10% dużych przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z tego rodzaju technik nadzoru.

Mocne wejście Twojej firmy

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Na przestrzeni minionych lat powstało kilka głównych nurtów, jakie pozwalają na dobrą ocenę, a wśród nich różnorakie wskaźniki. Te są układane od razu w każdym przedsiębiorstwie. Bierze się bowiem pod uwagę jej określone zapotrzebowania oraz oczekiwania. Oceny okresowe pracowników pozwalają bezspornie na poprawienie stanu w firmie. Wyróżnia się kilka metod ocen tego typu a wśród nich często stosowaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika robiona jest poprzez rozmowy nie tylko z ocenianym podwładnym, ale też jego środowiskiem – systemy zarządzania środowiskiem w pracy.

Wejdź na ten odsyłacz i zgłąb więcej wskazówek (https://www.dynamic-ht.com/PL-pl/produkty/aplikatory-klejowe/) dotyczących analizowanej w tym wpisie sprawy. Te rady niewątpliwie także na długo pozostaną w Twojej pamięci.

Tutaj szczególnie sięga się po komentarz przełożonych, współpracowników a nawet klientów, z którymi podwładny współpracował.

Następnym sposobem, aby ocena pracownika przebiegła właściwie jest ocena 180 stopni. Jest ona niezwykle podobna do tej opisanej powyżej, różni się przede wszystkim wykluczeniem w zbieraniu komentarzy klientów i menagera. Tu zwykle wiedzę o pracowniku zbiera się poprzez rozmowy ze współpracownikami oraz głównym szefem.Ocena pracownika jest także osiągalna dzięki metodzie jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tu zbiera się dane na temat powodzeń oraz potknięć ocenianego w określonym czasie. Dzięki temu menager ma najlepszy obraz całościowych dokonań pracownika.

To z której metody korzysta określone przedsiębiorstwo zależy od profilu działalności i zapotrzebowania w danym momencie. Zazwyczaj tego typu ocena pracownika robiona jest corocznie i szczególnie od jej wyników zależy premia czy kariera danego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają również na ich weryfikację. Takie dane pozwalają podjąć odpowiednie decyzje o przydzieleniu na przykład kolejnych warsztatów.