Znaczenie przemysłu

Fuzja firm a sprawozdanie finansowe

podatki

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
We współczesnej gospodarce, charakteryzującej się mnogością konkurujących ze sobą podmiotów gospodarczych ,a także licznymi powiązaniami między elementami mającymi pośredni lub bezpośredni wpływ na koniunkturę, coraz trudniej przychodzi przedsiębiorstwom zdobycie udziału w rynku.

Skutecznym sposobem na opisany stan rzeczy może być fuzja dwóch lub (więcej http://tanieoswietlenie.pl/) kilku przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie daje całą gamę korzyści, m. in. pozwala zwiększyć możliwości firmy na rynku, daje lepszą, silniejszą pozycję wobec konkurentów oraz gwarantuje większą stabilność finansową spółki w okresie dekoniunktury. Większe firmy dużo lepiej radzą sobie z efektywnym zarządzaniem zasobami jakie posiadają oraz mogą skutecznie zmniejszać koszty powiązane z własnym funkcjonowaniem, co ma zauważalne przełożenie na zyski osiągane przez przedsiębiorstwo. Mimo niezaprzeczalnych korzyści, związanych z połączeniem firm, konsolidacja przedsiębiorstw pociąga za sobą także pewne problemy, zwłaszcza w istotnym obszarze sprawozdawczości finansowej firmy. Pojawia się bowiem problem, z jednej strony obowiązku rozliczenia samych połączeń lub zrealizowanych inwestycji, z drugiej strony przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego , które jest sumą jednostkowych sprawozdań finansowych dwóch lub więcej firm, działających odrębnie na rynku ale powiązanych kapitałowo. Wytyczne określające formę i zawartość wspomnianego sprawozdania stanowią spory zakres regulacji MSR.Ponieważ poprawna konsolidacja sprawozdań finansowych jest czynnością żmudną, wymagającą fachowej wiedzy i dużej drobiazgowości, wiele podmiotów gospodarczych podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług proponowanych przez profesjonalne biuro rachunkowe Bielsko lub zakup wyspecjalizowanego programu wykorzystywanego do konsolidacji sprawozdań finansowych. lub (zobacz toensmeier.pl)


Wyświetl większą mapę