Znaczenie przemysłu

Fuzja firm a sprawozdanie finansowe

podatki

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
We współczesnej gospodarce, charakteryzującej się mnogością konkurujących ze sobą podmiotów gospodarczych ,a także licznymi powiązaniami między elementami mającymi pośredni lub bezpośredni wpływ na koniunkturę, coraz trudniej przychodzi przedsiębiorstwom zdobycie udziału w rynku.

Skutecznym sposobem na opisany stan rzeczy może być fuzja dwóch lub kilku przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie daje całą gamę korzyści, m. in. pozwala zwiększyć możliwości firmy na rynku, daje lepszą, silniejszą pozycję wobec konkurentów oraz gwarantuje większą stabilność finansową spółki w okresie dekoniunktury. Większe firmy dużo lepiej radzą sobie z efektywnym zarządzaniem zasobami jakie posiadają oraz mogą skutecznie zmniejszać koszty powiązane z własnym funkcjonowaniem, co ma zauważalne przełożenie na zyski osiągane przez przedsiębiorstwo. Mimo niezaprzeczalnych korzyści, związanych z połączeniem firm, konsolidacja przedsiębiorstw pociąga za sobą także pewne problemy, zwłaszcza w istotnym obszarze sprawozdawczości finansowej firmy. Pojawia się bowiem problem, z jednej strony obowiązku rozliczenia samych połączeń lub zrealizowanych inwestycji, z drugiej strony przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego , które jest sumą jednostkowych sprawozdań finansowych dwóch lub więcej firm, działających odrębnie na rynku ale powiązanych kapitałowo. Wytyczne określające formę i zawartość wspomnianego sprawozdania stanowią spory zakres regulacji MSR.Ponieważ poprawna konsolidacja sprawozdań finansowych jest czynnością żmudną, wymagającą fachowej wiedzy i dużej drobiazgowości, wiele podmiotów gospodarczych podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług proponowanych przez profesjonalne biuro rachunkowe Bielsko lub zakup wyspecjalizowanego programu wykorzystywanego do konsolidacji sprawozdań finansowych. lub (zobacz toensmeier.pl) lub (więcej http://tanieoswietlenie.pl/)


Wyświetl większą mapę