Znaczenie przemysłu

Konsolidacja przedsiębiorstw a sprawozdanie finansowe

podatki

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
W dzisiejszej gospodarce, odznaczającej się mnogością konkurujących ze sobą podmiotów gospodarczych oraz licznymi powiązaniami między czynnikami pośrednio lub bezpośrednio wpływającymi na koniunkturę, coraz rzadziej udaje się przedsiębiorstwom utrzymanie udziału w rynku.

Skutecznym antidotum na opisany stan rzeczy może być fuzja dwóch lub kilku podmiotów. Wspomniane rozwiązanie daje szereg korzyści, między innymi zwiększa możliwości przedsiębiorstwa na rynku, daje lepszą, silniejszą pozycję w stosunku do konkurencji oraz gwarantuje większą stabilność finansową firmy w okresie wahań koniunktury. Większe podmioty znacznie lepiej radzą sobie z efektywnym zarządzaniem zasobami jakie posiadają oraz maja możliwość skutecznie ograniczać koszty powiązane z własnym funkcjonowaniem, co ma widoczne przełożenie na zyski osiągane przez firmę.

Taki odnośnik do źródła (http://www.hmlnosewicz.pl/oferta/wymienniki-ciepla/) przybliży Ci więcej informacji na omawiany wątek, który tak bardzo Cię zaciekawił i zwyczajnie wciągnął.

Pomimo niezaprzeczalnych korzyści, związanych z połączeniem spółek, fuzja przedsiębiorstw stwarza również określone problemy, zwłaszcza w newralgicznym dziale sprawozdawczości finansowej firmy. Uwidacznia się problem, z jednej strony konieczności rozliczenia samych połączeń lub zrealizowanych inwestycji, z drugiej strony przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego , które jest sumą jednostkowych sprawozdań finansowych dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, działających oddzielnie na rynku ale zawiązanych kapitałowo. Zasady dotyczące formy i zawartości wspomnianego sprawozdania stanowią spory zakres regulacji MSR.Ponieważ poprawna konsolidacja sprawozdań finansowych jest czynnością żmudną, wymagającą specjalistycznej wiedzy i dużej drobiazgowości, wiele przedsiębiorstw podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług oferowanych przez profesjonalne biuro rachunkowe Bielsko lub nabycie specjalistycznego programu służącego do konsolidacji sprawozdań finansowych. lub (zobacz toensmeier.pl)


Wyświetl większą mapę