Znaczenie przemysłu

Odmiany pras w gałęziach przemysłu

Prasy są maszynami ogólnie używanymi do wywierania dużego nacisku na dane tworzywo. W rezultacie następuje efekt zgniatania lub też prasowania. Jest dużo typów tych urządzeń, a ich podział odbywa się ze względu na różnorodne czynniki. Jednym z nich jest typ napędu prasy. Wyróżnia się między innymi prasy montażowe. Są to profesjonalne urządzenia, używane do montażu części określonego wyrobu, jak na przykład łóżeczko dziecięce. Urządzenia te mogą być również zmechanizowane oraz poruszane ręcznie. Do tych drugich zalicza się prasę śrubową ręczną, w której wykorzystuje się siłę rąk ludzkich do obracania korbą, otrzymując w efekcie wymagany nacisk na dane tworzywo.

http://www.arapneumatik.pl/

Źródło: http://www.arapneumatik.pl/

Prasa hydrauliczna i pneumatyczna
Najpopularniejszym, a przy tym najczęściej spotykanym rodzajem pras są prasy hydrauliczne. Działanie tego urządzenia oparte jest na charakterystycznym kształcie oraz zawartości specjalnego oleju hydraulicznego w układzie. Dzięki naciskowi na tłoki, zamykające od góry pojemniki z płynem, otrzymuje się pożądane ciśnienie. Jednym z głównych wykorzystań tego urządzenia jest układ silnikowy w samochodzie. Poza tym urządzenia takie używane są w maszynach służących do podnoszenia, na przykład w dźwigach osobowych. Przyudatne są również podczas obróbki różnych elementów metalowych. Prasa pneumatyczna (dowiedz się) z kolei używa siły sprężonego gazu do działania. Wykorzystywane są do zgniatania, prostowania i zginania elementów najczęściej wykonanych z metalu.

technika próżniowa, arapneumatik

Inne przyrządy
Inny typ urządzeń stanowią prasy hydrauliczne czy prasy mimośrodowe. Te ostatnie w odróżnieniu od urządzeń hydraulicznych oraz pneumatycznych ich działanie opiera się na wykorzystaniu prądu elektrycznego z silnika. Silnik (rezystancja izolacji silnika) taki porusza kołem zamachowym, które jest najbardziej istotnym elementem tego urządzenia. Urządzenia tego typu stosowane są w większości przypadków do obróbki blach. Do pozostałych maszyn, funkcjonujących za sprawą hydrauliki, zalicza się siłowniki hydrauliczne (odsyłam do tej strony). Są one źródłem energii w postaci silnika dla dużej liczby rozmaitych przyrządów, między innymi dla koparek. Służą również do poruszania niemal wszystkich maszyn używanych na budowach oraz w halach produkcyjnych. Silnik – arapneumatik.pl/p-413-silnik-pneumatyczny-tlokowy-promieniowy-p1v-p-parker

Źródło: