Znaczenie przemysłu

Gaz ziemny na polskim rynku

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym z podziemnych złóż. Jest mieszanką gazów – metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Gaz ziemny określany jest mianem ekologicznego paliwa, gdyż podczas wydobycia i transportu nie używa się technologii, która może przyczyniać się do zanieczyszczania środowiska. W procesie spalania gazu ziemnego ilość powstałych zanieczyszczeń jest niewielka w odniesieniu do innych źródeł energii.

W ostatnich latach znaczenie gazu ziemnego wzrosło z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne. Zwiększa się ilość odbiorców gazu. Korzystają z niego osoby zamieszkujące miasta i wsie, firmy oraz zakłady ciepłownicze. Mimo tego, że potencjał gazu ziemnego jest wielokrotnie większy od dotychczasowego zużycia, w wielu obszarach Polski infrastruktura gazownicza nadal wymaga rozbudowy. Głównie w środowiskach wiejskich możliwość podłączenia do gazociągów jest w dalszym ciągu ograniczona. Aby rozszerzyć zasięg i zakres usług, Polska prowadzi obrót gazem ziemnym z sąsiadami (dokładne artykuły – (link)).

Zalety gazu ziemnego
Gaz ziemny to paliwo ekologiczne. Znaczenie gazu ziemnego z każdym rokiem wzrasta ze względu na politykę UE w zakresie zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. W porównaniu do istniejących na rynku surowców (koksu, węgla, drewna) gaz ziemny zapewnia komfort związany z wygodą i czystością podczas użytkowania. Dodatkowo jest konkurencyjny pod względem ekonomicznym oraz gwarantuje trwałą jakość i równomierne spalanie. Popularne jest ogrzewanie gospodarstw domowych gazem ziemnym z powodu nieskomplikowaną instalację oraz pełną automatyzację procesu spalania.przejrzyj ofertę śruby nierdzewne śruby nierdzewneZaletą gazu jest również brak konieczności jego przechowywania, dodatkowego transportu oraz utylizacji odpadów. Wbrew obiegowej opinii ogrzewanie gazowe jest bezpieczne. Nowoczesne piece mają szereg funkcji zabezpieczających, które gwarantują prawidłowe spalanie gazu oraz odprowadzanie niebezpiecznych substancji.

Grupy taryfowe gazu
Na rynek paliw w Polsce wpływa obrót gazem ziemnym z zagranicą. W związku z tym, że Polska posiada niewielkie złoża gazu ziemnego, polskie spółki gazowe importują gaz głównie z Rosji.

Użytkownicy gazu ziemnego płacą za paliwo gazowe i świadczone usługi przesyłu według grup taryfowych, do których są przypisani. Wyróżnia się trzy grupy taryfowe odbiorców indywidualnych. Odbiorcy są przypisywani do poszczególnych grup taryfowych zależnie od: miejsca odbioru paliwa gazowego, rodzaju pobieranego paliwa gazowego oraz rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego. Odbiorcy mogą wybierać grupy taryfowe również indywidualnie. Użytkownik decyduje o częstotliwości i sposobie sprawdzania stanu licznika. Wprowadzenie takiej formy rozliczania jest wygodne zarówno dla odbiorcy, jak i dostawcy (polecamy – szersze opracowanie).