Transport,  Znaczenie przemysłu

Jak kontrolować jakość

W ostatnim czasie dużą wagę przywiązuje się do kontroli jakości w wielu aspektach egzystencji. Rośnie zapotrzebowanie na tego typu kontrole. W efekcie produkty czy przedsiębiorstwa dostają rozmaite certyfikaty. Tworzone są one przez specjalnie do tego celu powołane organy, takie jak przykładowo organizacja o charakterze międzynarodowym ISO, kojarzona z szeroko rozumianą normalizacją i kontrolująca organizacje zajmujące się normalizacją, funkcjonujące na terenie różnych krajów. Z kontrolą jakości powiązane jest również pojęcie system zarządzania jakością, które ostatnio można często spotkać. Zarządzanie jakością jest procesem, występującym często w związku z tego typu kweochrona środowiska (oceń)środowiska, ekologia czy bezpieczeństwo żywności.

fabryka

Źródło: http://www.flickr.com/

Bezpieczeństwo w organizacjachW rozmaitych instytucjach i przedsiębiorstwach niezwykle ważne są kwestie bezpieczeństwa. Zwłaszcza istotne jest w przypadku przedsiębiorstw, zajmujących się niebezpiecznymi pracami, a także pracują z produktami, stanowiącymi niebezpieczeństwo dla ludzi. W tej sytuacji używany jest tak zwany system SCC (pełen artykuł). Dotyczy to właśnie rozmaitych firm, w których największy nacisk kładzie się na kwestie eliminacji zagrożeń. Ma to wielkie znaczenie dla ludzi pracujących w określonej instytucji jak również z tą instytucją powiązanych, ponieważ dotyka kwestii ich bezpieczeństwa oraz kwestii prawdopodobnych zagrożeń. Oprócz wyszukiwania i nazywania tych zagrożeń szuka się również metod na ich eliminację.

Bezpieczeństwo żywnościKolejnym terminem, z którym ostatnio można się nierzadko spotkać, jest bezpieczeństwo żywności. Jest to tak znaczące, że zjawisko to znajduje się w formie kierunku studiów na uniwersytetach. Jest ono tak istotne, ponieważ dotyczy żywności, będącej jednym z elementów koniecznych człowiekowi do przeżycia. Kontrolowanie jakości i przepisy związane z żywnością są bardzo istotne. Pomagają uniknąć tragedii w formie zatruć i epidemii, których przyczyną są produkty żywnościowe. Z tego typu zjawiskami ścisły związek ma tak zwany certyfikat HACCP , zawierający standardy dotyczące badania, sprawdzania i postępowania z żywnością. SCC (odkryj stronę)