Urządzenia i maszyny przemysłowe

Z jakich przyczyn izolacja systemów chłodniczych jest ważna?

Instalacje chłodnicze izoluje się w szczególności po to, by zminimalizować przenikanie przenikania wyższej temperatury z otoczenia. Identycznie robi się w przypadku rurociągów wysokotemperaturowych, jak również dla przewodów klimatyzacji.

Oprócz tego że zapobiegają stratom energii, izolacje instalacji chłodniczych i grzejnych, pełnią jeszcze inne, niezmiernie użyteczne zadania. Rury przewodzące ciepło potrafią być niezwykle gorące. Na wypadek oparzeń izolacja utrzymuje na zewnątrz niezagrażającą temperaturę. Porównywalnie działa założona na instalacje (dowiedz się więcej) chłodnicze. Należy też dodać, że tłumią one dźwięki emitowane podczas funkcjonowania układu.

Należy wiedzieć, iż na powierzchni przewodów instalacji chłodniczych zachodzi kondensacja, czyli osadzanie pary wodnej. Dzieje się tak dlatego, że temperatura wewnątrz instalacji jest znacznie niższa niż otoczenia wokół. Oznacza to, że zjawisko kondensacji pary wodnej na powierzchni zimnej rury zależy także od wilgotności powietrza i ciepło otoczenia.

Prezentowany artykuł bardzo Cię interesuje? To zobacz także odmienne pomocne notatki (http://elmet-produkcja.pl/ciecie-blach/), które posiadają niezwykle ciekawe informacje – pochłoną Cię całkiem.

Skraplanie na zimnej instalacji jest zjawiskiem niepożądanym, ponieważ prowadzi do korozji instalacji, awarii jej elementów i przymusu częstych napraw.

Izolacje termiczne na izolacje.gda.pl

Autor: IZOLACJE
Źródło: http://izolacje.gda.pl/

Instalacje amoniakalne, stosowane w chłodnictwie, są bezpiecznedokąd amoniak nie wydostanie się na zewnątrz.
Amoniak uznawany był przez długi czas uważana była za mało ekologiczny, a jest całkowicie inaczej. Trzeba wiedzieć, że jego sprawność energetyczna jest o 25% wyższa niż freonu. Obecnie konstruowane instalacje na bazie amoniaku wykonywane są z wysokiej jakości materiałów, a procedury odbiorcze są niezwykle surowe. Układ działa całkowicie automatycznie. Sama substancja jest zaś mało wyczuwalny w otoczeniu.

W instalacji nie ma tlenu, więc ryzyko powstania korozji jest zdecydowanie mniejsze i dotyczy elementów zewnętrznych. Spowodowana jest ona właśnie zjawiskiem kondensacji.

Obecnie w Polsce można stosować instalacje amoniakalne bez stałej obsługi maszynowni tylko wtedy, gdy zostanie spełniony szereg wymaganych warunków.

Aby temu zapobiec każdą instalację chłodniczą trzeba dokładnie zaizolować. Najlepiej w taki sposób by para wodna nie przenikała się przez izolator.