Pomoc przy budowie

O jakich rzeczach trzeba wiedzieć planując inwestycję budowlaną?

Jeszcze do niedawna wiele osób budowało dom własnymi siłami. Trzeba było zatrudnić kogoś do murowania, paru pomocników i w okresie kilku tygodni dom już stał. Poza tym właściciel wszystkiego pilnował, a nierzadko również brał udział w sporej ilości prac.

prawoinwestycji
Dziś podejście do budowania domów bardzo się zmieniło. Głównie z tego powodu, że wielu ludzi po prostu nie będzie miało okazji na to, żeby w sposób aktywny brać udział w pracach, gdy zwyczajnie musi pracować, i to nierzadko więcej niż 8 godzin dziennie. Dlatego też najlepiej w takich przypadkach zatrudnić budowlaną firmę, która może się zająć całością robót, lecz przed zaczęciem prac należy się dobrze zabezpieczyć.

Rzecz jasna o tym, że należy zamówić rzetelną i sprawdzoną firmę nikomu nie trzeba mówić. Lecz nawet najlepszej ekipie mogą się zdarzyć niedociągnięcia, mogą jakieś ustalenia zrozumieć w inny sposób albo okaże się, że będą rozbieżności w oczekiwaniach finansowych. Dlatego też powinno się przed rozpoczęciem prac wszystko szczegółowo doprecyzować, a doskonale nadawać się będzie do tego umowa na roboty budowlane.

Zawierać się je powinno w formie pisemnej, gdyż prościej będzie sądzić się o swoje racje przy jakimś sporze. Dobrze skonstruowana umowa musi posiadać kilka elementów. Rzecz jasna najważniejszy jest w niej wykaz prac do zrobienia, z wyszczególnionymi datami ich rozpoczęcia i zakończenia. Podaje się również wysokość wynagrodzenia i sposób jego wyliczania. Często używane i chyba najwygodniejsze dla budującego jest podanie kwoty ryczałtowej, za jaką firma zobowiązuje się zrealizować wszystkie prace. Lecz taka budowa (oferowana stabilizacja gruntów) to proces bardzo dynamiczny, czasami zdarzają się również nieprzewidziane sytuacje, mające spory wpływ na dalszą robotę, a które nie są znane podczas podpisywania papierów. Z tego też powodu odpowiednio napisana umowa musi również zawierać wytyczne, co robić w takich przypadkach. W niejednej umowie może się także znaleźć kaucja gwarancyjna (informacje o kaucji), ma ona zmotywować firmy budowlanej do rzetelnego i terminowego wywiązania się ze swoich prac, a także do szybkiego usuwania wad i niedociągnięć znalezionych w okresie gwarancji.