Budowa domów,  Znaczenie przemysłu

Czy odkrywka węgla brunatnego to możliwość na postęp sektora energetycznego w Polsce?

Budowa nowych kopalń węgla brunatnego to okazja na rozwój sektora energetycznego, aktywizację gospodarczą województw Polski południowo-zachodniej i tworzenie miejsc pracy. W 2013 roku polska produkcja tego surowca przekroczyła 60 mln t, a zapotrzebowanie na niego stale rośnie.

mining equipment

Autor: Bernt Rostad
Źródło: http://www.flickr.com
Państwowy Instytut Geologiczny ocenił zasoby węgla brunatnego na 22 mld t. Jednakże dostępne źródła wyczerpują się. Jeśli rozbudowa górnictwa węgla brunatnego będzie wstrzymany, ostatnia kopalnia ma nikłe możliwości przetrwania dłużej niż do 2030 r. Ostrożnie do tego przekonują się mieszkańcy naszych gmin.

Zespół Elektrowni PAK przymierza się do uruchomienia swojej odkrywki. Spółka uzyskała już zezwolenie na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża w obszarze Poniec – Krobia i Oczkowice w powiecie gostyńskim. Na terenie gmin Krobia, Poniec i Miejska Górka od 2011 roku trwają roboty badawcze nad złożami węgla brunatnego. Zgodnie z zezwoleniem inwestor ma zrobić 339 otworów. Służą one określeniu tzw. „zasobności złóż węgla brunatnego”, czyli jak bardzo jest ono wartościowe.

Z raportów składanych do ministerstwa środowiska wynika, że inwestor (odkryj więcej) zrobił do tej pory 104 odwierty poszukiwawcze. Po zakończeniu wiercenia inwestor będzie mógł postarać się o otrzymanie koncesji na wydobycie. To formalność prowadząca do zainicjowania odkrywki. Według biegłych odkrywka na złożu Poniec-Krobia-Oczkowice może zająć obszar nawet 10 tysięcy hektarów. Znaczy to, że z powierzchni ziemi znikną 22 miejscowości. W pobliżu kopalni mają również powstać dwa bloki energetyczne o łącznej mocy 1000 MW. Zespół Elektrowni PAK wykonał już ponad 100 odwiertów w gminie Krobia Poniec i Miejska Górka. Inwestor przyznał iż opór mieszkańców utrudnia kontynuowanie działań na owych terenach. Na odszukanie złoża ma czas do 2016 roku. Pomimo, że koszty zbudowania kopalni są wysokie, inwestorzy z ochotą sięgają po węgiel brunatny. Jest on tańszy w eksploatacji w konfrontacji np.

Czy taka tematyka przyciągnęła Twoją uwagę? Jeżeli tak, to dodatkowo zobacz ofertę uchwyty instalacji odgromowej, która dotyczy omawianej kwestii, więc niewątpliwie też Cię zaintryguje.

do energii pozyskiwanych z farm wiatrowych.

Oponenci mają jednak mocne uzasadnienia. W Wielkopolsce, która jest najbardziej rozwiniętym rolniczo terenem w Polsce, odkrywka przyniesie więcej strat niż korzyści. Niekorzystnie odbije się na miejscach pracy, zniszczy okoliczne rolnictwo i firmy przetwórcze. Nieodwracalnie zainterweniuje na środowisko naturalne, co potwierdzają eksperci. Amerykańscy naukowcy udowadniają że bliskość kopalni odkrywkowych jest szkodliwa dla zdrowia i może nieść za sobą nieodwracalne skutki. Według ich raportów zanieczyszczenia oraz pyły wydzielane podczas prac w kopalni mogą powodować do powstawania wad wrodzonych u dzieci. Ich występowanie może być nawet dwukrotnie większe niż u mieszkańców regionów, w których jest kopalnia podziemna.