Budowa domów,  Pomoc przy budowie,  Porady budowlane

Na czym polegają badania metalograficzne? Jak się je robi, do czego służą i kiedy są przydatne?

Metalograficzne badania mikroskopowe przeprowadza się w celu badania mikrostruktury metali. Robi się je bardzo często za pomocą mikroskopu optycznego, stosując do tego działania powiększenia od około 20 do aż 1800-krotnych. Wykorzystywany do badań metali mikroskop, jest inny od znanych i bardziej popularnych mikroskopów biologicznych, ponieważ oferuje obserwacje próbki w odbitym świetle od jej powierzchni.

Wynika to z tego, iż próbki metali, nawet te faktycznie cienkie, są nieprzezroczyste i nie można dlatego zastosować ich do oświetlania, jakie przechodzi przez preparat. Stąd więc istnieje niezbędność szlifowania oraz polerowania powierzchni metali do jak najlepszego połysku. Próbkę metalu przygotowaną do obserwacji mikroskopowych określamy szlifem albo zgładem metalograficznym. W tym sensie są bardzo interesujące badania – wykonaj precyzyjne pomiary grubości . Celem takich badań jest otrzymanie obrazu metalograficznego struktury materiału bezpośredniego na badanym elemencie konstrukcyjnym.

konstrukcje

Autor: glasseyes view
Źródło: http://www.flickr.com

Repliki metalograficzne mogą być wykorzystywane do różnorodnych konstrukcji inżynierskich o różnorodnej historii technologicznej. Systematyczne przeprowadzenie badań nad taką techniką w funkcji czasu eksploatacji pozwala ponadto na opisanie stanu materiału oraz wychwycenie ewentualnych zmian w strukturze na skutek obciążenia oraz środowiska pracy.

Chciałbyś znaleźć coś podobnego na omawiany na tej stronie temat? Kliknij ten link – ta użyteczna treść z pewnością może rzucić nowe światło.

Ogromną zaletą takiej metody jest jej nieniszczący charakter, a to przecież niezwykle istotne, kiedy chodzi o na przykład pomiary grubości – . Jednocześnie szlifowanie, ale i późniejsze operacje, co oznacza polerowanie i trawienie prowadzą do usunięcia z małego rozmiaru, cienkiej warstewki materiału, w okolicach pół milimetra, co w konsekwencji nie obniża wytrzymałości badanego elementu.

Określonym ograniczeniem, w stosunku do typowych badań metalograficznych, jest badanie jedynie wierzchniej warstwy, jaka może nie być reprezentatywna dla pełnej objętości materiały. Wyniki badań taką metodą replik jesteśmy w stanie skorelować z badaniami na przekrojach, jakie są zrobione z takiego samego wytopu i poddanych tego rodzaju obróbce cieplnej oraz mechanicznej, co badany element. Miejmy nadzieję, że tak przedstawione wiadomości na ten temat trafią do ludzi zainteresowanych tematem.

Czy ten artykuł Cię zaciekawił? W takim przypadku sprawdź odmienny polecany serwis opaski zaciskowe, który także ma absorbujące materiały.

Dla nich z pewnością będzie to utrwalenie posiadanej wiedzy, natomiast dla początkujących będzie to zapewne interesująca wiedza, która być może zaprocentuje w przyszłości.